KHUNG TRANH

TURN YOUR PHOTO INTO ART

Khung gỗ

KHUNG GỖ

1. KHUNG TRANH CANVAS

Kích thước: bản 2 cm x dày (hông) 4 cm.
Khoảng hở giữa tranh và khung: 1 cm.
Màu sắc: màu gỗ tự nhiên, đen, trắng, hoặc nâu.
Sử dụng cho tranh vẽ hoặc in trên chất liệu canvas đã được căng chassi.

2. KHUNG TRANH KÍNH

Kích thước:
+ Bản khung: 2 cm, 3 cm, 5 cm.
+ Độ dày (hông): 1.5 cm, 2 cm, 3 cm.
Sử dụng phổ biến cho tranh in hoặc tranh vẽ trên giấy.
Màu sắc: màu gỗ tự nhiên, đen, trắng hoặc nâu.

Nhận sản xuất theo kích thước và số lượng yêu cầu.

KHUNG COMPOSIT

1. KHUNG TRANH CANVAS

Kích thước: bản 1,5 cm x dày (hông) 4 cm.
Khoảng hở giữa tranh và khung: 0.5 cm.
Màu sắc: Đen, trắng, nâu hoặc vàng ánh kim.
Được sử dụng cho tranh vẽ hoặc tranh in trên canvas căng chassi.

2. KHUNG TRANH KÍNH

Kích thước:
+ Bản khung: 1.5 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm.
+ Độ dày (hông): 1.5 cm, 3 cm.
Sử dụng phổ biến cho tranh in hoặc tranh vẽ trên giấy.
Màu sắc: đen, trắng, nâu, vàng đồng hoặc bạc.

Nhận sản xuất theo kích thước và số lượng yêu cầu

Khung Composite
KHUNG NHÔM

KHUNG NHÔM

Kích thước: bản 0.5 cm x dày (hông) 2.5 cm.
Màu sắc: Vàng kim, bạc, hồng, đen.
Kích thước sẵn có: 20x30 cm, 30x42 cm, 40x60 cm.
Khung nhôm cao cấp nhập khẩu, mỏng, nhẹ và hiện đại.